FemTech Event spring 2023

FemTech Op-lyser om historien om Rosalind Franklin

På årets første FemTech-workshop har vi fokus på opdagelsen af DNA’s dobbelthelix-struktur. Vi vil fordybe os i historien om, hvordan Franklin ved at sende røntgenstråler igennem et DNA-molekyle kunne bestemme dets udseende ud fra det mønster, det skabte. Gennem egne eksperimenter – inspireret af Franklins pionerarbejde – skal vi bruge denne indsigt til at bygge bro mellem et kreativt, fysisk udtryk og så et digitalt output.

Vi arbejder med enkle mikrocontrollers og lyssensorer, og som deltager på Femtech opnår du forudsætningerne for at kode dig til håndgribelige anvendelser af teknologien. Visionen er som altid: gennem inspirerende samskabelse og praktisk funderet viden om interaktive teknologier, skal vi se hvad der skal til for at realisere vilde og innovative idéer, når der arbejdes med konkret udvikling samt hensigtsmæssigt og engagerende design.

PRAKTISK INFORMATION:

Tid:
17. april 2023 kl. 10-16
18. april 2023 kl. 9-15

Sted:
Københavns Universitetsbibliotek Nord (KUB nord), Nørre Allé 49, 2200 København N

Nødvendigt udstyr:
Computer og oplader

Til workshoppen inviteres kvindelige gymnasielever der:

  • går i 2.- eller 3.g,
  • følger matematik A
  • har ingen eller kun lidt programmeringserfaring

Vi bruger en inkluderende definition af kvinde og kvindelig og byder trans, genderqueer, og ikke-binære elever velkommen, samt alle der identificerer sig som kvinde.