Femtech Autumn 2022

”Femtech lader teknologier mærke”

Kun fantasien sætter grænsen, når vi til efterårets Femtech Workshop skal føle os frem i det digitale. Vi vil fordybe os i interaktive teknologier – og udforske disses muligheder for at “mærke”. Vores indsigter bruger vi så til at bygge bro mellem et kreativt, fysisk udtryk og så det digitale output. Vi arbejder med enkle mikrocontrollers og sensorer, og som deltager på kurset opnår du desuden forudsætninger for at kode dig til konkrete anvendelser af teknologien. 

Visionen er som altid: gennem inspirerende samskabelse og praktisk funderet indsigt i, hvordan interaktive teknologier udvikles, samt hvad der skal til for at realisere vilde og innovative idéer, arbejdes der med konkret udvikling samt hensigtsmæssigt og engagerende design.

Praktisk information

Tid:
21. november kl. 10-18 (vi afslutter dagen med fælles middag)
22. november 2022 kl. 9-14

Sted:
Karen Blixens Plads 8, 2300 København S (Københavns Universitet)
Undervisere: Underviser og studerende fra Datalogisk Institut

Gymnasieelever der kommer langvejs fra skal selv sørge for overnatning i København.

Nødvendigt udstyr: Computer og oplader

Hvem kan deltage?
Til workshoppen inviteres kvindelige gymnasielever der:

  • går i 2.- eller 3.g,
  • følger matematik A
  • har ingen eller kun lidt programmeringserfaring

Vi bruger en inkluderende definition af kvinde og kvindelig og byder trans, genderqueer, og ikke-binære elever velkommen, samt alle der identificerer sig som kvinde.