Femtech Event Spring 2024

FemTech visualiserer mental sundhed

Mental sundhed er vigtigt, ikke kun os selv, men også for de mennesker vi omgiver os med. Derfor er det netop dette emne vi beskæftiger os med til den næste FemTech-workshop. På denne workshop skal vi med enkelte micro controllers og fysiske komponenter gøre det muligt for et individ at registrere sine aktuelle følelser, humør eller tilstand, og dermed visualisere registreringerne på forskellige måder.

Visionen er som altid: Gennem inspirerende samarbejde og praktisk funderet indsigt i, hvordan interaktive teknologier udvikles, og hvad der skal til for at realisere vilde og innovative idéer, arbejdes der med konkret udvikling og hensigtsmæssigt, engagerende design.

Praktisk information:

Datoer: 15. og 16. april 2024
Tid: Mandag 10-16 og tirsdag 9-15
Sted: Datalogisk Institut, Universitetsparken 1, 2100 Østerbro.

Undervisere: Underviser og studerende fra Datalogisk Institut

Nødvendigt udstyr:

Computer – det forventes at I kan tilslutte et almindeligt USB stik (USB-A) så husk adapter hvis den indgang ikke er i jeres computer.

Hvem kan deltage?

Til workshoppen inviteres kvindelige* gymnasielever der:

  • går i 2.- eller 3.g,
  • har ingen eller kun lidt programmeringserfaring

*Vi bruger en inkluderende definition af kvinde og kvindelig og byder trans, genderqueer, og ikke-binære elever velkommen, samt alle der identificerer sig som kvinde.


NB: Gymnasieelever der kommer langvejs fra skal selv sørge for overnatning i København.